dissabte, 17 de desembre de 2011

Treballador qualificat vs treballador precari

"Sembla clar que per al treballador qualificat d'avui no és suficient tenir un títol universitari, ni un màster o diferents cursos especialitzats; això serà una condició necessària per a ser contractat, però no suficient. La mateixa empresa s'encarregarà de donar-li una adequada formació i capacitació professional, amb vista al fet que estigui preparat per a afronta les demandes, cada vegada més exigfents, de la societat de la informació i del seu nou sistema socieconòmic, de manera que la seva eficieència i la seva prodcutivitat augmentin d'acord amb la dmeanda. Això vol dir que ne aquest tipus de treballadors sorgeix la necessitat d'una formació permanent, que, en definitiva, millorarà la seva incorporació, desenvolupament i permanència en el mercat laboral, igarantià la seva capacitat d'ocupació.

Quan als treballadors precaris, conformen un sector laboral ma remunerat, amb una fota rotació i un sistema de contractació bàsicament temporal, que fa treballs monòtons, repetitius, sense possibilitats de formació professional. Aquests treballadors es mostren vulnerables i vulnerats, deambulant entre la precarietat laboral i l'exclusió social. Aquesta condició de precarietat es dóna més en la producció de béns que en la de serveis, ja que, en general, el nivell d'exigència que representa la generació de serveis és bastant superior a la del procés productius de béns."Extret de: Sociopsicologia del Treball. Les esferes de la producció i el consum. Material docent de la UOC. Segona edició. Setembre 2009.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada